عمومی - آرشیو

هشتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستم های ایمنی و حفاظتی ۱۳۹۵
هشتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستم های ایمنی و حفاظتی ۱۳۹۵

هشتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستم های ایمنی و حفاظتی ۱۳۹۵ گالری

هشتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و سیستم های ایمنی و حفاظتی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) از تاریخ ۲ الی ۴ شهریور ماه ۱۳۹۵برگزار و جهادادنشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی در آن حضوری پر رنگ داشت.

ادامه مطلب