دفتر معاونت

تعداد بازدید:۷۷۱

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مسئول دفتر

فوق دیپلم

امور اداری

1 سال

گذراندن دوره های آموزشی لازم

مسئول دفتر

دیپلم

ـــ

2 سال

گذراندن دوره های آموزشی لازم

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ تشکیل فایل ها و پرونده های مورد نیاز برای کلیه موضوعات مرتبط با هماهنگی مقام مافوق

ــ انجام کلیه امور دفتری اعم از  تکثیر، کنترل و ثبت مکاتبات داخلی  و بایگانی کلیه سوابق اداری و مکاتباتی طبق ضوابط تعیین شده

ــ تهیه و تنظیم فرم ها و گزارشات مورد نیاز جهت درخواست مقام مافوق

ــ جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط با شغل ،  طبقه بندی ، تخلیص و ثبت آنها حسب درخواست مقام مافوق

ــ کار با رایانه و استفاده از نرم افزارهای موجـــود مرتبط با شغل، اخذ لیست های پردازش شده ،  پشتیبان گیری از اطلاعات و بهره گیری از پرتال داخلی مجموعه در انجام امور دفتری

ــ تهیه متن مکاتبات اداری مورد نیاز مرتبط با شغل با هماهنگی  مافوق

ــ پاسخگویی به تماس های تلفنی و برقرار کردن ارتباط بین تماس گیرنده و مقام مافوق

ــ پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی ایشان جهت انجام هماهنگی های لازم

ــ درخواست و پیگیری به منظور تهیه اقلام و ملزومات اداری مورد نیاز از مافوق

ــ کوشش در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه ها و تجهیزات اداری و دفتری

ــ هماهنگی و تنظیم وقت جلسات و ملاقاتهای مقام مافوق

ــ اطلاع مشکلات و نواقص فنی تجهیزات قسمت به مافوق و پیگیری به منظور انجام تعمیرات به موقع آنها

ــ رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های واحد در موارد تعیین شده

ــ رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار

ــ انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.