مراکز خدمات تخصصی

تعداد بازدید:۵۷۱

مراکز خدمات تخصصی جهاد خواجه نصیرالدین طوسی عبارتند از:

  • مرکز خدمات تخصصی فرستنده های رادیویی
  • مرکز خدمات تخصصی ساخت و تولید
  • مرکز خدمات تخصصی ماشین های الکتریکی فشار قوی
  • مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات