مدیر روابط عمومی

تعداد بازدید:۵۵۲

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر روابط عمومی

فوق دیپلم

علوم ارتباطات علوم اجتماعی

3 سال

 

مدیر روابط عمومی

دیپلم

سایر رشته ها

4 سال

گذراندن آموزشهای لازم

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و آمار در خصوص مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ارتباط با واحد و تهیه و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق.

ــ انجام امور مربوط به اجرای آیین نامه های مصوب در خصوص هماهنگ نمودن تبلیغات واحد.

ــ مطالعه، بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات.

ــ تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های داخلی.

ــ مدیریت اجرایی امور مربوط به برگزاری مراسمات، فرهنگی، امور مطبوعاتی، برنامه های رادیویی، تلویزیونی و یا مصاحبه با مسئولین واحد، با هماهنگی مقام مافوق.

ــ برقراری ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات، ارگانهای دولتی و..... طبق قوانین و مقررات جهاددانشگاهی حسب مورد و با هماهنگی مقام مافوق.

ــ تنظیم برنامه مربوط به امور انتشاراتی، مسافرت ها، پذیرایی ها، ملاقات ها، کنفرانس ها، سمینارها و نظایر آن.

ــ تهیه آمار و اطلاعات و بیوگرافی از میهمانان خارجی و داخلی و تهیه گزارشات لازمه، حسب مورد جهت ارائه به مقام مافوق.

ــ دریافت و ارزیابی نظرات ارائه شده توسط همــکاران و استفاده از آن در تعیین خط مشی و برنامه های روابط عمومی واحد.

ــ تهیه و آرشیو فیلم، عکس و اسلاید خبری و تبلیغی واحد.

ــ تنظیم نهایی اخبار مربوط به واحد و ارائه به مسئول مافوق جهت صدور دستورات لازم.

ــ مستندسازی امور مربوطه.

ــ پاسخ گویی به مراجعین، مشتریان، مخاطبین و راهنمایی ایشان با توجه به اختیارات واحد.

 

 

ــ شرکت در جلسات، شوراها و مجامع ..... حسب مورد و ارائه گزارشات مربوطه به مقام مافوق.

ــ تکمیل فرم های آماری مربوط به حوزه کاری.

ــ آرشیو مجلات و نشریات واصله به واحد جهت تسهیل در بهره برداری مجدد.

ــ تلاش برای شناساندن جهاد خواجه نصیرالدین طوسی، مأموریت و اهداف و خدمات آن به جامعه و مخاطبین خاص از طرق مختلف

ــ جمع آوری و تحلیل نظریات مخاطبین جهاد و ارائه نتایج به مقامات مافوق.

ــ همکار و هماهنگی با سایر قسمت ها، معاونین و مدیران مجموعه جهاد در انجام وظایف محوله.

ــ انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.