گروه پژوهشی محرکه های الکتریکی با سازگاری الکترومغناطیس

تعداد بازدید:۶۸۷

گروه پژوهشی محرکه های الکتریکی با سازگاری الکترومغناطیسدر زمینههای تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت مورد نیاز در صنعت کشور فعالیت میکند. در این گروه تجهیزاتی نظیر جبران‌ سازهای استاتیک توان راکتیو، تحریک کننده های استاتیک ماشینهای الکتریکی سنکرون، سیستمهای راهانداز استاتیکی و کنترل دور موتورها،انواع منابع تغذیه سوئیچینگ و اینورترهای سینوسیمورد مطالعه و بررسی قرار ‌گرفته و طراحی و پیاده سازی ‌شده است.

لیست توانمندی های گروه:

  • ساخت درایو انواع موتورهایDC و AC
  • طراحی، ساخت و اجرای انواع مبدل های الکترونیک قدرت با ساختار های متفاوت
  • طراحی و ساخت انواع اینورترهای سینوسی