نماینده مدیریت در سیستم کیفیت

تعداد بازدید:۴۹۶

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

نماینده مدیریت در سیستم کیفیت

فوق لیسانس

فنی

2 سال

 

نماینده مدیریت در سیستم کیفیت

لیسانس

فنی

5 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ دریافت خط مشی و اهداف کلان سازمان از رییس واحد

ــ کنترل و نظارت دوره ای عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در مراکز و پروژه ها

ــ تشکیل جلسات دوره ای سیستم مدیریت کیفیت با مدیران

ــ بررسی و نظارت بر رفع علل معایب و شکایت مشتریان

ــ تشکیل جلسات بازنگری مدیریت و ارائه گزارشات لازم به رییس واحد

ــ نظارت بر اجرای ممیزی در سازمان

ــ امانت داری و رازداری در حیطه وظایف

ــ انجام سایر وظایف محوله در محدوده شرح وظایف