تأیید ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲ کد : ۲۴۶۳۱ عمومی تاپ خبر
تعداد بازدید:۳۵۳
ممیزی مراقبتی سال ۹۹ برای سیستم مدیریت کیفیت سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی از سوی نماینده شرکت IMQ ایتالیا تأیید شد.
تأیید ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

درممیزی انجام شده از سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی توسط کارشناسان وممیزین شرکت مرزبان کیفیت، نماینده شرکت IMQ ایتالیا، سیستم مدیریت کیفیت این سازمان در سال 99 مورد ممیزی مراقبتی قرار گرفت و انطباق آن با الزامات استاندارد  ISO 9001 ویرایش 2015 مورد سنجش قرارگرفته وتایید گردید.
سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 1389 موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 شده و بر اساس ضوابط شرکت IMQ ایتالیا، حفظ اعتبار این گواهینامه منوط به انجام ممیزی های مراقبتی سالیانه و ممیزی نهایی در طول سه سال است.

کلید واژه ها: ممیزی ایزو IMQ ایتالیا جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی ایزو 9001


نظر شما :