معاونت ها

تعداد بازدید:۳۹۰

معاونت های جهاد خواجه نصیر الدین طوسی عبارتند از:

  • معاونت پژوهشی
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت فرهنگی