سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر تجهیزات فرودگاهی را بومی سازی می کند

سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر تجهیزات فرودگاهی را بومی سازی می کند

قرارداد سه جانبه میان جهاد دانشگاهی، شرکت ناوبری هوایی ایران و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شامل چهار قرارداد طراحی و ساخت تجهیزات فرودگاهی است.

سامانه کمک ناوبری بصری (روشنایی باند)، طراحی و ساخت 5 دستگاه برج سیار مراقبت پرواز امضا، توافقنامه های تحقیق، طراحی و ساخت سامانه کمک ناوبری فاصله یاب (DME) و طراحی و ساخت سامانه رادار ثانویه پیشرفته از موارد توافق در قراردادهاست.

همچنین این قراردادها در مجموع دارای ارزش بیش از یک هزار و 600 میلیارد ریال است.

شناسایی و مستندسازی نیازهای پژوهشی و فناوری در زمینه تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی، انجام مطالعات پژوهشی و فناوری در زمینه توسعه دانش فنی و انقتال آن، ارائه خدمات علمی، نظارتی و مشاوره ای در موضوعات مرتبط با نیازهای هوایی کشور، توسعه و بویم سازی فناوری های موردنیاز متناسب، انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مخابرات، قدرت، الکترونیک، کنترل و فناوری اطلاعات موردنیاز، اجرای طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه های تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی شرکت مطالعه و ساخت دستگاه های اندازه گیری و شبکه های هوشمند و سایر تجهیزات موردنیاز، از زمینه های همکاری اعلام شده است. 

بر اساس گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی همچنین بهره برداری شرکت از کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خلاقیت و نوآوری جهاد دانشگاهی در حوزه های موردنیاز و پیگیری و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان و اساتید برتر و نخبه در کلیه دانشگاه های کشور از دیگر زمینه های همکاری در متن این قرارداد است. 

 


نظر شما :